"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Separatory

Wyświetlanie wszystkich 2 wyników

SEPERATORY KINGSPAN

Seperatory z obejściem często są wykorzystywane na terenach gdzie występuje ryzyko zwiększonych przypływów, co w konsekwencji może spowodować, że ścieki nie zostaną w pełni oczyszczone, jak np. w przypadku burzliwych opadów.
Seperator firmy Kingspan i wydajność
Producent seperatorów Kingspan Klargester, jako pierwszy producent wprowadził seperator który spełnia
Producent Kingspan Klargester, jako pierwszy oferował separatory, które spełniają normę EN 858-1. Obecnie w jego asortymencie znajdują się sprawdzone i certyfikowane separatory z obejściem serii NSBD (wzmacniane włóknem szklanym) oraz NSBP (formowane rotacyjnie). Separatory te uzyskały certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm BSI w zakresie przepływu i wydajności procesów. Świadectwo to zostało oparte o oceny poziomu oczyszczonych ścieków spełniające normę EN 858-1. Struktura separatorów z obejściem realizuje wymogi opisane na podstawie testów dla tego typoszeregu i opisują wymogi objętościowe dla:
skuteczności separacji oleju,
możliwości magazynowania olejku,
pojemności osadnika,
wkładu koalescencyjnego (tylko dla urządzeń I klasy).
Separator z obejściem jest tak skonstruowany, że pozwala na uzdatnienie 10% maksymalnej objętości wody przepływającej przez urządzenie. Wzór wykorzystywany do obliczania powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator przedstawiono poniżej:
W przypadku, gdy dochodzi do gwałtownych opadów deszczu, ścieki prowadzone są przez separator z pominięciem głównej komory separacji, czyli wkładu koalescencyjnego.
Najwyższa kategoria separatorów charakteryzuje się stężeniem oleju na poziomie poniżej 5mg/dm3 w warunkach testowych

""