"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Separator z obejsciem Kingspan

Produkt

Koalescencyjny seperator substancji ropopochodnych NSBP003
Norma EN-858-1

Zastosowanie

-powierzchnie parkingów
-drogi
-lekko zanieczyszczone tereny użytkowe

Wyposażenie

-seperator z bypassem
-zintegrowany osadnik piasku
-komora oleju
-filtr koalescencyjny
-automatyczne zamknięcie
-kształtki odpływowe i dopływowe
-brak pokrywy

Przepływ nominalny

3 (l/s)

Przepływ max

30 (l/s)

Materiał

Zbiornik formowany rotacyjnie

cena: 3299 zł brutto

FOLDER- separatory-page-004 (1)

 separatory

Separatory z obejściem

Separatory z obejściem wykorzystywane są głównie na terenach, na których możliwe jest wystąpienie ryzyka zwiększonych przepływów, które mogą spowodować, że nie zostanie całkowicie oczyszczona pełna objętość ścieków np. podczas burzliwych opadów deszczu lub dużej ilości wycieków.

Separator Kingspan i wydajność

Producent Kingspan Klargester, jako pierwszy oferował separatory, które spełniają normę EN 858-1. Obecnie w jego asortymencie znajdują się sprawdzone i certyfikowane separatory z obejściem serii NSBD (wzmacniane włóknem szklanym) oraz NSBP (formowane rotacyjnie). Separatory te uzyskały certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm BSI w zakresie przepływu i wydajności procesów. Świadectwo to zostało oparte o oceny poziomu oczyszczonych ścieków spełniające normę EN 858-1. Struktura separatorów z obejściem realizuje wymogi opisane na podstawie testów dla tego typoszeregu i opisują wymogi objętościowe dla:

 • skuteczności separacji oleju,
 • możliwości magazynowania olejku,
 • pojemności osadnika,
 • wkładu koalescencyjnego (tylko dla urządzeń I klasy).

Separator z obejściem jest tak skonstruowany, że pozwala na uzdatnienie 10% maksymalnej objętości wody przepływającej przez urządzenie. Wzór wykorzystywany do obliczania powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator przedstawiono poniżej:

W przypadku, gdy dochodzi do gwałtownych opadów deszczu, ścieki prowadzone są przez separator z pominięciem głównej komory separacji, czyli wkładu koalescencyjnego.
Najwyższa kategoria separatorów charakteryzuje się stężeniem oleju na poziomie poniżej 5mg/dm3 w warunkach testowych

Zalety separatorów z obejściem

 • Niewielka waga i łatwy montaż
 • Możliwa klasa I
 • Wbudowany osadnik
 • Wbudowany wlot/wylot
 • Wentylowany właz
 • System alarmowy dla oleju (wymagania normy PN-EN 858-1)
 • W przypadku większej głębokości istnieje możliwość przedłużenia włazu
 • Prace konserwacyjne możliwe są bez konieczności schodzenia wewnątrz separatora
 • Formowana rotacyjnie i wzmacniana włóknem szklanym konstrukcja.

SEPERATORY KINGSPAN

Seperatory z obejściem często są wykorzystywane na terenach gdzie występuje ryzyko zwiększonych przypływów, co w konsekwencji może spowodować, że ścieki nie zostaną w pełni oczyszczone, jak np. w przypadku burzliwych opadów.

Seperator firmy Kingspan i wydajność

Producent seperatorów Kingspan Klargester, jako pierwszy producent wprowadził seperator który spełnia

Producent Kingspan Klargester, jako pierwszy oferował separatory, które spełniają normę EN 858-1. Obecnie w jego asortymencie znajdują się sprawdzone i certyfikowane separatory z obejściem serii NSBD (wzmacniane włóknem szklanym) oraz NSBP (formowane rotacyjnie). Separatory te uzyskały certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm BSI w zakresie przepływu i wydajności procesów. Świadectwo to zostało oparte o oceny poziomu oczyszczonych ścieków spełniające normę EN 858-1. Struktura separatorów z obejściem realizuje wymogi opisane na podstawie testów dla tego typoszeregu i opisują wymogi objętościowe dla:

skuteczności separacji oleju,

możliwości magazynowania olejku,

pojemności osadnika,

wkładu koalescencyjnego (tylko dla urządzeń I klasy).

Separator z obejściem jest tak skonstruowany, że pozwala na uzdatnienie 10% maksymalnej objętości wody przepływającej przez urządzenie. Wzór wykorzystywany do obliczania powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator przedstawiono poniżej:

W przypadku, gdy dochodzi do gwałtownych opadów deszczu, ścieki prowadzone są przez separator z pominięciem głównej komory separacji, czyli wkładu koalescencyjnego.
Najwyższa kategoria separatorów charakteryzuje się stężeniem oleju na poziomie poniżej 5mg/dm3 w warunkach testowych

""