"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Polityka prywatności

Dzień dobry,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie znajdują się w naszej bazie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma E-Nova Iwona Mazur właściciel sklepu internetowy drenazowe.pl, która przetwarza dane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi, przekazując je podmiotom powiązanym i podmiotom współpracującym. W zakresie danych udostępnionych na rzecz podmiotów powiązanych, podmioty te stają się administratorami danych osobowych w zakresie nie szerszym niż podpisany powyżej, tj. w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi i poprzez czynności, o których mowa w pkt.3-8 poniżej.

Poniżej kilka szczegółowych informacji – zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 1. Dane Administratora Państwa danych osobowych to:
  E-NOVA Iwona Mazur, z siedzibą przy ul. Iławska 1, 54-109 Wrocław, NIP 894-29-46-460, Regon 381893907
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@drenazowe.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych i statystycznych polegających w szczególności na: poprawie jakości usług, możliwości przedstawiania naszej bieżącej oferty handlowej, zaproszenia do udziału w konkursach, promocjach, programach lojalnościowych. Najistotniejszym celem gromadzenia i przetwarzania Państwa danych jest konieczność realizacji umowy, sporządzenia dokumentacji sprzedaży, zwłaszcza dokumentów księgowych ? np. faktura VAT, przeprowadzenie procesu reklamacyjnego, dokumentacja zwrotu lub wymiany towaru, zawiadomienia o dostępności towaru.
 5. W ramach powyższego zgodnie z art.6 ust.1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zgodne z prawem i nie wymagające odrębnej zgody jest przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Tym samym wszelkie czynności związane z realizacją zakupu przez Państwa zamówionych towarów: pakowanie, fakturowanie, wystawianie paragonów, dostawa w wybrany przez Państwa sposób, a także realizacja płatności w wybrany przez Państwa sposób oraz ewentualny proces reklamacyjny bądź zwrot czy wymiana towaru ? są czynnościami niezbędnymi do wykonania umowy. Proszę mieć na uwadze, że Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym na potrzeby wykonania umowy w zakresie dokonania płatności online i doręczenia przesyłki, tylko w przypadku złożenia przez Państwa dyspozycji dokonania płatności online oraz doręczenia przesyłki firmą kurierską lub Pocztą Polską; w przypadku wyboru opcji ?odbiór osobisty? i płatności przy odbiorze osobistym, dane te nie są przekazywane na potrzeby realizacji umowy w/w podmiotom.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby analityczne i statystyczne przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom oraz podwykonawcom Podmiotów powiązanych lub Podmiotów współpracujących, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Podmioty powiązane i podmioty współpracujące wskazane zostały tutaj.
 3. Poniżej niniejszej informacji bez odpowiedzi oznacza akceptację przez Państwa wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Avis Wojciech Kurpiel, Podmioty powiązane (zgodne z Załącznikiem – Podmioty powiązane) i Podmioty współpracujące (zgodnie z Załącznikiem ? Podmioty współpracujące) na warunkach opisanych powyżej.

W przypadku, gdy cofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie prosimy o przesłanie niniejszego formularza e-mailem na adres: iod@drenazowe.pl lub listem poleconym z opcją ?nie wyrażam zgody? ? wzór poniżej – na adres E-Nova Iwona Mazur z siedzibą przy ul. Iławska 1, 54-109 Wrocław. Wzór cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 1. cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez E-NOVA Iwona Mazur na potrzeby podmiotów powiązanych w celach analitycznych i statystycznych
 2. cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez E-NOVA Iwona Mazur na potrzeby podmiotów współpracujących w celach analitycznych i statystycznych

Cofniecie zgody na przetwarzania nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

W przypadku, gdy nie wyrażacie Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kliknięcie linka znajdującego się stopce tego maila lub przesłanie maila na adres e-mail: Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,
E-Nova Iwona Mazur

""