"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Biologiczne Oczyszczalnie Kingspan BioFicient 6RLM

Produkt

– Zbiornik BioPura 6
– Norma PN-EN 12566-3
– sprężarka oraz sterowanie napowietrzające
– Teleskop na właz z regulacją 50-80 cm
– Instrukcja montażu
– Ksiązkeczka eksploatacji
– Deklaracja CE

Gwarancja

20 Lat

Pojemność Zbiornika

3000 L

Liczba Użytkownika

3-6 RLM

Waga Zbiornik

230 KG

Głębokość Dopływu

153-185 cm

Zastosowana Technologia

Podwójne Złoże Fluidalne

Dostawa

na terenie kraju GRATIS!

cena: 14159 zł brutto

Biologiczna Oczyszczalnia BioFicient 6

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Kingspan Klargester BioFicient opiera się na znanym i cenionym systemie złóż fluidalnych. Technologia ta jest w 100% oparta na procesach biologicznych. Cechą charakterystyczną jest zanurzone i ruchome złoże biologiczne. Możemy wyróżnić cztery sektory, z czego w dwóch z nich następują procesy tlenowe. Technologie tą cechuje efektywne oczyszczanie ścieków i małe zapotrzebowanie na przestrzeń. Innymi zaletami są niski koszt użytkowania i brak ingerencji w środowisko. Kingspan Klargester zapewnia 20 letni okres gwarancji na zbiorniki powstałe w technologii rotomouldingu, która charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością.

Biologiczna Oczyszczalnia BioFicient - Warianty

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient proponowana przez Kingspan może być zakupiona w trzech wariantach – dla 4, 6 lub 10 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Dzięki temu możliwe jest dostosowanie oczyszczalni do potrzeb użytkownika. Wymienione wyżej warianty należą do systemu zbudowanego w technologii rotomouldignu, dzięki czemu mają jednolity zbiornik o grubych ściankach. Biologiczna oczyszczalnia BioFicient jest wyjątkowo łatwa w montażu, który jest szybki i prosty. Warianty dla RLM 4 oraz 6 mieszkańców mają wbudowany jeden właz, przez co wyglądają estetycznie w ogrodach.

BioFicient - Opis Technologiczny

Etap 1:

Ścieki są w pierwszej kolejności dostarczane do osadnika wstępnego. W tym miejscu cząsteczki gruboziarniste pod wpływem sił grawitacji sedymentują na dno zbiornika tworząc warstwę osadu, natomiast cząsteczki tłuszczy są zatrzymywane i rozkładane przez mikroorganizmy. Wstępnie oczyszczone ścieki transportowane są do pierwszej części komory tlenowej.

Etap 2:

W komorze tlenowej ścieki są napowietrzane. Dzięki temu zabiegowi powstaje osad czynny, który osadza się w zbiorniku na złożu fluidalnym. Powstały osad gromadzi się i formuje w biomasę, której zadanie jest zmniejszenie ilości związków organicznych i chemicznych występujących w ściekach. Podczyszczone ścieki transportowane są do drugiej części tlenowej.

Etap 3:

Zachodzą tutaj identyczne procesy jak w etapie 2, dzięki czemu ścieki są doczyszczane i przepływają do osadnika wtórnego.

Etap 4:

Nadmiar biomasy, jest wychwytywany w osadniku wtórnym, a następnie zawracany na początek układu w celu przyspieszenia procesów oczyszczania. Certyfikowany wylot transportuje ścieki do miejsca ich zrzutu.

BioFicient - Efekt Ekologiczny

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient wykorzystuję system złoża fluidalnego i pracuje zgodnie z obowiązującymi normami – w tym PN EN:12556-3, dzięki czemu oczyszczone ścieki są bezpieczne dla środowiska i mogą zostać rozsączone w gruncie lub zrzucone do wód powierzchniowych.

BioFicient - Recyrkulacja

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient wykorzystuję recyrkulacje osadu powstałego w osadniku wtórnym, dzięki czemu cały proces przebiega szybciej i dokładniej.

Biologiczna Oczyszczalnia BioFicient - Montaż

Biologiczna oczyszczalnia BioFicient składa się jedynie z jednolitego zbiornika, dzięki czemu jego montaż jest niezwykle prosty. Szybkie prace montażowe można zawdzięczać prostej konstrukcji. Technologia BioFicient może być wykorzystana również przy wysokim stanie wód gruntowych. Grubościenny zbiornik wyposażony jest w dodatkowe ożebrowanie, które pozwala na zainstalowanie zbiornika w głęboko pod ziemię, co pozwala na podłączenie do kolektora na 1,5m pod poziomem gruntu. Producent systemu BioFicient udziela gwarancji na okres 20 lat.

Wyposażenie BioFicient

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient posiada takie elementy jak: właz o klasie A15 z tworzywa sztucznego, sterownik, sprężarkę oraz jej obudowę, elementy służące do napowietrzania. Wersja podstawowa nie posiada nadstawki i pozwala na zagłębienie przyłącza do 80cm. Istnieje możliwość dokupienia nadstawki do zbiornika, dzięki któremu możliwe będzie posadowienie wlotu do oczyszczalni 150cm poniżej poziomu gruntu. Dzięki temu rozwiązaniu, nie musimy budować dodatkowej przepompowni ścieków surowych. Na życzenie klienta dostarczane są również szafki sterownicze na sterownik napowietrzania.

Główne zalety przydomowej oczyszczalni ścieków BioFicient:

  • dwie komory tlenowe pozwalające na zminimalizowanie wahań dopływu,
  • jeden właz zwiększający estetykę konstrukcji,
  • małe zapotrzebowanie na teren pod zabudowę,
  • twardy zbiornik posiadający grube ściany, odporny na uszkodzenia,
  • producent zapewnia 20 letnią gwarancję,
  • ścieki oczyszczane według normy PN EN:12566-3,
  • możliwość zagłębienia wlotu do oczyszczalni do 1,5m poniżej poziomu gruntu.

""