"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Biologiczne Oczyszczalnie Kingspan Bio Disc BA

cena: 23255 zł brutto

Kingspan Bio Disc BA 6 RLM - Świetne i Niezawodne Systemy

Oczyszczalnie Bio Disc  bazują na technologii tarczowych złóż biologicznych. Technologia tarczowych złóż zapewnia niezwykle skuteczną pracę oczyszczalni przy minimalnej zabudowie. Oczyszczalnia biologiczna Bio Disc charakteryzuję się bardzo niskim kosztem eksploatacyjnym przy zupełnie cichej pracy systemu. Ponad to wizytówką technologii złoża obrotowego jest praktycznie zupełny brak zapachów.

Opis Bio Disc

Producent renomowanej marki Kingspan Klargester udostępnia przydomową oczyszczalnie ścieków w różnych typoszeregach, od 6  (Bio Disc BA) aż do 150 osób (Bio Disc BL).Wymienione typy biologicznych oczyszczalni są dostarczane w zbiornikach monolitycznych i charakteryzują się nie zwykle łatwym montażem przy niewielkiej powierzchni zabudowy. Skorupa oczyszczalni Bio Disc jest wyprodukowana z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym z GRP co powoduje ze zbiorniki są niezwykle odporne na nacisk lub wgniecenia.

Historia produkcji tych renomowanych systemów oczyszczania ścieków sięga roku 1974 ! W między czasie zostały unowocześnione i dopasowane do stale zmieniającego się rynku i coraz większych wymagań środowiskowych. Bio Disc cechuję się najwyższą Normą zgodną z PN-EN:12566-3+A2:2013 i osiąga  niezwykle wysoki efektem ekologiczny co czynni go liderem w branży zbiorników z tworzyw sztucznych.

Bio Disc & Opis Technologiczny

Pierwsza Faza:

Początkowo proces oczyszczania rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie ścieki z gospodarstwa domowego wpływają i podlegają redukcji zawiesiny. W komorze osadnika lżejsze cząsteczki są unoszone na powierzchnie  zgodnie z prawami fizyki, a lżejsze opadają na dno, gdzie tworzą warstwę osadową. Następnie ścieki które nie są jeszcze oczyszczone  ale zostały podane redukcji zawiesin przepływają samoczynnie do pierwszej strefy biologicznej,

Druga Faza:

W komorze biologicznej powoli obracające sie tarczę, powodują skuteczną redukcje związków organicznych zawartych w ściekach. Na tarczach narasta Biomasa której bakterie są żywione związkami organicznymi i co za tym idzie, oczyszczają ścieki. Ścieki poddane już fazie podczyszczania są dawkowane poprzez po przez system kubeczków do kolejnej strefy biologicznej.

Trzecia Faza:

W drugiej strefie biologicznej następuje skuteczne doczyszczanie już wcześniej podczyszczonego ścieku. Ponownie, zawarte  bakterie powodują redukcje związków toksycznych i co za tym idzie, skutecznie oczyszczają ścieki. Błona biologiczna która opada z tarcz jest kumulowana w osadniku wtórnym.

Czwarta Faza:

Skutecznie oczyszczone ścieki przepływają do odbiornika

Efekt ekologiczny Bio Disc

Producent Kingspan Klargester przebadał przydomowe oczyszczalnie Bio Disc  w notyfikowanym Laboratorium zgodnie z obowiązującą Normą PN-EN:12566-3 dzięki czemu oczyszczony ścieki mogą trafić do gruntu lub po uzyskaniu pozwoleń, do wód powierzchniowych.

Sterownik Bio Disc

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio Disc są wyposażane w jednostki sterujące o najwyżej jakości i oznakowane znakiem CE. Sterownik informuje klienta poprzez wyświetlacz o prawidłowej pracy systemu lub powstałym błędzie. Oprogramowanie jednostki sterującej samoczynnie diagnozuje powstały błąd, poczym wyświetla określoną informacje o błedzie na wyświetlaczu. Posiada funkcje wykrywania barku zasilania, spalonego bezpiecznika oraz awarii silnika.

Systemy Bio Disc mogą również (opcjonalnie) być wyposażone w sygnalizator wizualny.

Bio Disc & Opcje dodatkowego wyposażenia 

Zarazem oczyszczalnia Bio Disc typu BA jak i BB możemy wyposażyć  dodatkowo w zintegrowaną pompownię ścieków oczyszczonych (przy np. wyniesionych poletkach chłonnych lub oddalonych odbiornikach). Zintegrowana przepompownia nie wymaga stosowania zewnętrznej przepompowni ścieków, dzięki czemu integrujemy dwa urządzenia w jednym i znacząco ograniczamy powierzchnie zabudowy oraz wymagany montaż jak np. (posadowienie przepompowni, wylewanie płyty, orurowanie, gniazdka elektryczne, zabezpieczenia prądowe ,przewody itd.).

Przydomowe Oczyszczalnie ścieków Bio Disc  są standardowo dostarczane w trzech typach doprowadzenia ścieku(wlotu). W standardowym wyposażeniu mamy możliwość wyboru miedzy głębokością posadowienia wlotu ścieku miedzy 45 cm, 75cm a nawet 125 cm! ( zastosowanie w przypadku nisko umieszczonych wylotów przyłącza w budynku) i co za tym idzie braku konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych.

Dodatkowo jednak możemy zamówić kolejne nadstawki zbiorników.

Montaż Bio-Disc

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Bio Disc są w pełni kompaktowe i dostarczane jako gotowe do instalacji systemy . Zbiorniki przydomowej oczyszczalni są dostarczane z pokrywami oraz jednostką sterującą. Nasz serwis autoryzowany chętnie przygotowuję kompleksową ofertę oraz pomoc w doborze odpowiedniego systemu rozsączania.

Oferujemy również systemy Bio Disc bez montażu. W celu otrzymania oferty prosimy o złożenie zapytania ofertowego dla dostawy kompletnego systemu Bio Disc  bez montażu.

Zalety Bio Disc

- Duża skuteczność oczyszczania ścieków        potwierdzona Normą PN-EN:12566-3+A2:2013

- Wymagana niewielka powierzchnia zabudowy

- Nieskomplikowana konstrukcja systemu

- Bardzo cicha praca urządzeń

- Nie powoduje nieprzyjemnego odoru

- Poprzez zastosowanie silnika mocy 50W-niskie koszta utrzymania systemu

- System detekcji awarii

- Opcjonalna zintegrowana pompownia

- Dostarczana standardowo z trzema rzędnymi wlotu

- Technologia istnieje od 1974 w Europie

""