"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Przemyslowe Oczyszczalnie Aquato Orka

Produkt

AQUATO® ORKA 50-2000 RLM
– norma PN-EN 12566-3 A2
– zbiorniki monolityczne – żelbet B45
– pokrywy z włazami A15
– jednostka sterująca
– kompletne wyposażenie
– instrukcja montażu
– książeczka eksploatacji
– deklaracja CE

Przeznaczenie

Przemysł spożywczy
Przemysł chemiczny
Zakłady produkcyjny
Biogazownie

Zbiorniki

Monolitczne żelbetowe zbiorniki B45

Gwarancja

10 lat na zbiornik
2 lata na zamontowane urządzenia

Termin Realizacji

3-4 tygodni

cena: brutto

Ścieki przemysłowe - Przemysłowe oczyszczalnie ścieków Aquato Orka

W przemysłowych zakładach produkcyjnych potrzebna jest duża ilość wody i niestety, ponieważ nie jest ona wystarczająco zoptymalizowana, w dużej mierze woda jest marnowana. W najbardziej zróżnicowanych procesach produkcyjnych ścieki przemysłowe są zanieczyszczone różnymi zanieczyszczeniami, takimi jak ciała stałe, rozpuszczone metale ciężkie, ale także ładunki organiczne. Aby lepiej oczyścić różne rodzaje ścieków przemysłowych, firma Aquato, z naciskiem na przemysł spożywczy, oferuje specjalnie zaprojektowane przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Co dokładnie może być zrozumiane poprzez pojęcie "ścieki przemysłowe"?

Ścieki przemysłowe to ścieki, które są produkowane podczas przemysłowej produkcji produktów i żywności. W zależności od zawartości zanieczyszczeń w tych ściekach można przetwarzać je w miejskich oczyszczalniach ścieków.
Jeżeli w ściekach z zakładów przemysłowych znajduje się wiele zanieczyszczeń, zaleca się ich oczyszczanie na lub przy terenie zakładu, czyli w zakładowych przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Nazywamy to zrzutem pośrednim, w którym oczyszczona woda jest uwalniana z części zanieczyszczeń.
Można to uzyskać w lokalnej oczyszczalni ścieków, co ma na celu całkowite oczyszczenie ścieków, a następnie ich odprowadzenie bezpośrednio do odbiorników lub rzek.

Możliwość odprowadzenia ścieków uzyskujemy poprzez wieloetapowy procesu oczyszczania, mianowicie etapu biologicznego, mechanicznego i ewentualnie chemicznego. Ten rodzaj oczyszczania może zagwarantować usunięcie do 99% zanieczyszczeń ze ścieków. Ogólnie rzecz biorąc, prawie zawsze zaleca się wstępne oczyszczanie ścieków za pomocą wstępnej obróbki i zmniejszenie ilości odprowadzanego ścieku za pomocą środków wewnętrznych (na przykład w procesie cyrkulacji).

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków Aquato Orka oferują kompletny program specjalnie dla przemysłu spożywczego, od systemów czyszczących, które wewnętrznie zmniejszają zużycie wody, poprzez instalacje wstępnej obróbki, aż po kompletne oczyszczalnie ścieków.

Trzy etapowy proces oczyszczania ścieków przemysłowych

Pierwszy etap czyszczenia mechanicznego. Ten etap oczyszczania prowadzi się na przykład za pomocą kratownic lub sitopiaskowników. Za ich pomocą usuwamy do 30% zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych.

Drugi etap oczyszczania ścieków przemysłowych uzyskujemy poprzez oczyszczanie biologiczne. Proces ten stosuje się w szczególności poprzez degradacje ścieków,przy użyciu składników biodegradowalnych. W tym celu stosuje się kroki mikrobiologiczne.

W ten sposób mineralizowane są składniki organiczne, które mają być oddzielane. Organiczne zanieczyszczenia są poddawane obróbce tlenowej, poprzez sztuczne napowietrzanie. Jednakże, jeśli w etapie oczyszczania biologicznego stosuje się beztlenowy proces, czyli beztlenowe oczyszczanie ścieków, ścieki rozkłada się na metan, kwasy organiczne i dwutlenek węgla.

Ze względu na przeprowadzaną denitryfikację oraz nitryfikację bakteryjną, ścieki są oddzielane od amoniaku, a także od azotu, który jest organicznie związany.

W trzecim kroku ścieki są oczyszczane chemicznie. Metoda ta usuwa fosfor w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków za pomocą reakcji strącania / flokulacji. Z reguły w tym celu stosuje się sole glinu i sole żelaza. W ten sposób nawet trudne substancje, takie jak metale ciężkie lub sole, można oddzielić od ścieków przemysłowych.

Podczas tego etapu dodawany jest fosfor który wiąże osad nadmierny, tak że trzeba go tylko usunąć. Częściowo fosfor jest zakotwiczony w biomasie z powodu degradacji organicznych związków węgla.

Ścieki z przemysłu spożywczego

Znaczna część ścieków przemysłowych pochodzi z przemysłu spożywczego: z przetwórstwa mięsnego, browarów, winiarni, rzeźni, mleczarni serowych, fabryk lemoniady, destylarni i mleczarni, ale także z produkcji sałaty lub np. Chipsy ziemniaczane powodują duże ilości ścieków. W większości przypadków takie zakłady są połączone z publiczną oczyszczalnią ścieków, ponieważ ich ścieki są zwykle łatwo biodegradowalne.

Ścieki z słabo degradowalnymi składnikami organicznym

Ścieki przemysłowe przede wszystkim są zanieczyszczone słabo degradowalnymi składnikami organicznymi, takimi jak w przemyśle chemicznym lub ściekach z rafinerii ropy naftowej, przemysłowe oczyszczalnie ścieków Aquato Orka często można stosować w połączeniu z innymi metodami oczyszczania ścieków, takimi jak np.  złoża fluidalne, flokulacja i strącanie lub filtracja i flotacja.

Ścieki z biogazowni

Ścieki z biogazowni są szczególnie obciążone materią organiczną. Te ścieki przemysłowe lub ich strumienie ścieków można poddać procesom beztlenowym. Inną opcją jest traktowanie ich termicznie, dzięki czemu ładunek organiczny może być wykorzystywany do produkcji energii.

Ścieki ze składnikami nieorganicznymi

Ścieki zawierające głównie składniki nieorganiczne, takie jak ścieki przemysłowe pochodzące z inżynierii mechanicznej i budowy pojazdów, a także z ekstrakcji i przetwarzania metali oraz obróbki powierzchni metalowej, można poddać obróbce chemicznej, przy użyciu wielu wartościowych składników, takich jak metale odzyskane, poddane recyklingowi, a tym samym można zaoszczędzić pieniądze.

""