"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Tunele Drenażowe Gama Plastik

Produkt

Tunel drenarski TD-150

Producent

Gama Plastik

Wymiary

– długość: 1500 mm
– szerokość: 620 mm
– wysokość: 350 mm

Gwarancja

10 lat

Średnica wlot/wylot

DN 110

Kolor

Żółty

cena: 169 zł brutto

Tunel drenarski TD-150

Tunele drenarskie są przeznaczone do ścieków oczyszczonych w połączeniu z osadnikami gnilnymi lub biologicznymi oczyszczalniami.

Systemy rozsączania drenażowego

Elementami wykorzystywanymi do bezciśnieniowego odprowadzania i rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni są głównie tunele, pakiety i studnie chłonne. Systemy te można wykorzystywać również do wody deszczowej, usuwanej z dachów budynków i zbieranych z nieprzepuszczalnych powierzchni terenu. Moduły systemu działają na zasadzie klasycznej warstwy rozsączającej ze żwiru, lecz oferują znacznie większą powierzchnię i umożliwiają retencje zdecydowanie większej ilości wody deszczowej czy oczyszczonych ścieków. Dzięki odpowiedniej budowie modułów mikroorganizmy mają stały dostęp do tlenu, również wtedy, kiedy nastąpiło spiętrzenie wody. Ścieki są doprowadzane równomiernie do warstwy filtracyjnej, co przekłada się na skuteczność ich oczyszczania.W wyniku tej specyfikacji, potrzebny obszar zmniejsza się nawet 5 krotnie w stosunku do tradycyjnego złoża z kamieni lub żwiru. Instalacja prowadzona jest na materiale filtracyjnym o uziarnieniu od 8 do 16mm rzędami. Przed zasypaniem ziemią, przykrywa się ją geowłókniną. Typ podłoża ma znaczenie na szerokość obszaru filtracyjnego pod instalacją. System rozsączania ma szerokie zastosowanie i jest odpowiedni dla większości terenów.

""