"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Zbiornik Bezodpływowy BIO 11.400 L

Produkt

Zbiornik Bezodpływowy BIO

Certyfikat

IOS Warszawa oraz PZH

Gwarancja

5 lat

Pojemność

11.400 L

Materiał

Laminat Poliestrowo-Szklany

Kolor

Zólty

Przeznaczenie

Zbiornik Podziemny

cena: 8390 zł brutto

Screenshot_87Screenshot_88karta eko-BIO-10_0Screenshot_85 (2)

Szamba ekologiczne, które są dość popularne w naszym kraju, mają mniejsze nakłady inwestycyjne, ale roczny koszt wywozu ścieków to nie lada wydatek. Decyzja o przyjęciu rozwiązania w postaci oczyszczalni drenażowej musi zostać oparta o bilans finansowy. Dzięki oszczędności na usuwaniu osadów z szamba, nieco droższa oczyszczalnia okaże się tańsza już po kilku latach.

Przed zakupem należy prawidłowo dobrać pojemność zbiornika oczyszczalni drenażowej. Bardzo ważnym elementem jest czas przetrzymania ścieków. Projekt powinien zakładać przetrzymanie min. 3 dni. Aby wyznaczyć, jaki czas przetrzymania jest potrzebny należy pomnożyć liczbę mieszkańców przez objętość wody, którą zużywa przeciętny użytkownik w ciągu doby. Dla przykładu czteroosobowa rodzina zużywająca ok. 150l wody dziennie i o czasie przetrzymania ścieków 3 dni to: 4x150x3= 1800 l. Podczas doboru zbiornika trzeba przewidzieć pojemność zapasową, ale zbytnie przewymiarowanie zbiornika może doprowadzić do powstawania procesów gnilnych, podczas których wydzielają się nieprzyjemne zapachy. Jeśli zbiornik będzie zbyt mały, ścieki nie będą wystarczająco doczyszczone i negatywnie wpłynie to na prace drenażu.

Najważniejsza rola dla drenażowej oczyszczalni to ochrona środowiska. Prawidłowa praca oczyszczalni umożliwia usunięcie zanieczyszczeń w niemal 100%, i tylko wtedy nie zakłócamy naturalnej równowagi w przyrodzie.

Oczyszczalnie Drenażowe zbudowane są z:

Osadnika gnilnego

Studzienki drenażowej (rozdzielczej)

Drenażu rozsączającego (rury, tunele, studnie chłonne)

Wentylacja

Zasada działania

Etap I:

W pierwszym etapie ścieki są podczyszczane. Redukuje się zawartość związków nierozpuszczalnych poprzez proces flotacji (zanieczyszczenia o małej gęstości, takie jak tłuszcz, unoszą się na ściekach i są z nich usuwane) oraz sedymentacji (zanieczyszczenia o dużej gęstości gromadzą się w dolnej części osadnika. W tej części zachodzi również proces fermentacji beztlenowej, w którym usuwane są zanieczyszczenia organiczne. Prawidłowo użytkowane oczyszczalnie drenażowe usuwają aż 65% zawiesin i 40% BZT5 (Biologicznego zapotrzebowania na tlen).

Etap II:

Podczas drugiego etapu ścieki są doczyszczane w procesie filtracji. Na filtrze zostają rozpuszczone związki organiczne, które mogą się jeszcze znajdować w ściekach. W tym miejscu następuje biochemiczne usuwanie zanieczyszczeń w procesach tlenowych. Najważniejsze są tutaj mikroorganizmy, które pożywiają się substancjami w ściekach i usuwają je. To właśnie dlatego minimalny czas przetrzymania ścieków wynosi 3 dni – aby bakterie miały wystarczająco czasu na zaabsorbowanie zanieczyszczeń. Jest to główny powód, dla którego oczyszczalnie drenażowe muszą być prawidłowo zaprojektowane.

 

Szamba Ekologiczne - Wymiana

W przypadku wymiany szamba ekologicznego i budowy nowego domu, polietylenowe pojemniki szamb ekologicznych zostały zaprojektowane z myślą o trwałości oraz szybkiej i łatwej instalacji. Wszystkie szamba plastikowe są produkowane według technologii formowania rotacyjnego, i wyprodukowane jako jednoczęściowe, bezproblemowe, wodoszczelne zbiorniki. Nasze szamba ekologiczne nie rdzewieje ani nie korodują. Dlatego też nie wymagają żadnych dodatkowych powłok. Zbiorniki plastikowe naszych szamb ekologicznych są wyposażone w pokrywy włazów oraz instalacje. Dostępne są przedłużenia włazów i pokrywy / pionu, aby zapewnić dostęp do zbiornika. Dostępne są szamba od 500 do 50 000 litrów w konfiguracjach jedno, dwu lub trzykomorowych. Zbiorniki bezodpływowe są przeznaczone do gruntu. Nasze ekologiczne szamba są wyposażone j w wodoszczelną pokrywę z kopułą. Pokrywa jest przymocowana do zbiornika za pomocą śrub i standardowo wyposażona w uszczelkę między pokrywą a zbiornikiem. Zbiorniki zakupione przez www.drenazowe.pl dotrą do Ciebie gotowe do instalacji

""