"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Studnie Chłonne Gama Plastik

Produkt

Studnia Chłonna SCh-500

Producent

Gama Palstik

Wymiary

– wysokość: 1000 mm
– pokrywa/właz: fi 600 mm
– otwór dolny: fi 1300 mm

Gwarancja

10 lat

Kolor

czarny

cena: 849 zł brutto

Studnia Chłonna SCh-500

Studnia Chłonna jest bardzo wygodna i łatwa w montażu.  Studnia zaliczana jest do najprostszych urządzeń
służących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu. Studnia ma kształt dzwonu bez dna, oraz posiada otwory w dolnej części dzwonu.

Technologia wykorzystująca systemy rozsączające

W nowoczesnych przydomowych oczyszczalniach ścieków, coraz częściej stosowane są systemy rozsączające. Jest to uzasadnione z punktu widzenia zarówno ekonomicznego jak i ekologicznego. W rozwiązaniu tym, stosuje się naturalne siły grawitacyjne, co zmniejsza zapotrzebowanie na prąd i specjalistyczne urządzenia -  w przypadku wykorzystywania systemów ciśnieniowych. Ścieki są przesączane w takich elementach jak: studnie chłonne, pakiety lub tunele. Konstrukcje z rozsączaniem znajdują również zastosowanie w przypadku wód opadowych, gromadzonych z miejsc wodoszczelnych, jakimi są np. dachy.

Cały system jest opary na prostym, znanym od dawna mechanizmie filtracyjnym przez materiał, którym w tym przypadku jest żwir. Różnicą pomiędzy tym, a innymi systemami jest to, że ścieki mają większą powierzchnię styku z materiałem filtracyjnym i filtrowana jest bardzo duża ilość wody/ścieków.

Moduły skonstruowane są w taki sposób, aby mikroorganizmy oczyszczające ścieki miały ciągły dostęp do tlenu, nawet w przypadku zgromadzenia się dużej ilości wody. Tak wysoka skuteczność oczyszczanych ścieków, zawdzięczana jest stałemu oraz równemu dopływowi ścieków do warstwy filtrującej.

Klasyczne złoża w porównaniu z oczyszczalnią z systemem rozsączającym posiadają 5 krotnie większą zapotrzebowanie na powierzchnię.

Technologia ta świetnie sprawdza się na prawie wszystkich terenach, jest mała, materiał filtracyjny jest rzędu wielkości 8 do 16mm, stosowana jest geowłóknina oraz specjalny typ podłoża, który decyduje o szerokości obszaru filtracyjnego pod oczyszczalnią. Całość tworzy połączenie zapewniające użytkownikowi trwałość i bezawaryjność całej przydomowej oczyszczalni ścieków.

""