"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Rury Drenażowe 2mb – DN 110 Marseplast

Produkt

Rura Drenażowa 2mb DN 110

Producent

Marseplast

Wymiary

obwód: DN 110
długość: 2mb

Kolor

szary

Transport

płatny

cena: 21 zł brutto

Rury Drenażowe 2 mb - DN 110 Marseplast

Stosowany jest do ścieków powstałych w gospodarstwach domowych lub wód deszczowych, gromadzonych z terenów nieprzepuszczalnych np. dachów, podjazdów itp.. Oczyszczane ścieki/wody deszczowe dzięki wykorzystaniu siły grawitacji rozsączane są w rurach drenażowych, tunelach, pakietach lub studniach chłonnych.

Mechanizm działania opiera się na zasadzie zwykłej żwirowej warstwy rozsączającej. Elementem innowacyjnym jest zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni i możliwość retencji dużej ilości cieczy. W tym układzie ścieki są doprowadzane na warstwę filtracyjną w sposób ciągły i regularny, wystąpienie spiętrzenia ścieków nie jest problemem, natomiast mikroorganizmy w tak zaprojektowanym module posiadają stały dostęp do tlenu. Dzięki takiemu rozwiązaniu skuteczność oczyszczania, jest wyższa niż w innych konstrukcji.

Za sprawą specyfikacji, powierzchnia, jaka jest potrzebna do rozsączania danej ilości ścieków zmniejsza się 5 krotnie w porównaniu do klasycznych złóż składających się wyłącznie z kamieni lub żwiru. Ważnym elementem całego układu jest geowłóknina nakładana przed zasypaniem całego systemu ziemią. Materiał filtracyjny w tym przypadku posiada cząsteczki ziaren o wielkości od 8 do 16mm. Dzięki zastosowaniu żwiru szerokość obszaru filtracyjnego zmniejsza się.

Reasumując przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystujące system rozsączania, dzięki swojej specyfikacji i innowacyjnym rozwiązaniom mogę być stosowane na większości terenów.

 

""