"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków SBR STABI-KOM 12Rlm

Produkt

AQUATO®STABI-KOM 12 RLM
– norma EN-PN 12566-3 A2
– zbiornik monolityczny żelbet B45
– pokrywa z włazem A15
– jednostka sterująca
– kompletne wyposażenie
– instrukcja montażu
– książeczka eksploatacji
– deklaracja CE

Gwarancja

20 lat na zbiornik
2 lata na urządznia

Liczba Użytkowników

Do 12 RLM

Wymiary

Szerokość: DN 2500
Wysokość: 2250 mm
Dopływ: DN 160
Odpływ: DN 160

Termin Realizacji

do 2 tygodni

cena: 15999 zł brutto

Instrukcja  

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków SBR AQUATO®STABI-KOM

Wieloletnia praca i doskonalenie produktów spowodowały że firma AQUATO wprowadziła na rynek polski, przydomowa oczyszczalnią ścieków SBR nowej generacji. Jej innowacyjność polega między innymi na jednostopniowym procesie oczyszczania ścieków. Dokonany wysiłek na rzecz nowego produktu został doceniony i zaakceptowany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Niespotykanym dotychczas zjawiskiem w przydomowych oczyszczalniach jest to, że w tym systemie nowej generacji, prawie nie ma konieczności usuwania osadów. Testy na przydomowych oczyszczalniach ścieków firmy AQUATO, przeprowadzane były w różnorodnych warunkach przez wiele lat, w konsekwencji tych badan otrzymano następujące wyniki: STABI-KOM oczyszcza ścieki z wyjątkową sprawnością, co więcej, przydomowe oczyszczalnie ścieków SBR tej generacji są energooszczędne a podczas procesów zachodzących w układzie, powstaje znikoma ilość nieprzyjemnych zapachów, jest ona, więc instalacją praktycznie niewyczuwalną. Dzięki zastosowaniu materiału, z którego wykonany jest zbiornik – monolit żelbetowy B45, konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i doskonale sprawdza się w przypadku trudnych i podmokłych terenów.

Wyprodukowane przez firmę AQUATO® Umwelttechnologien GmbH jednostopniowe przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonujące w technologii SSB® są udostępniane w różnych typoszeregach. Systemy dobierane są  głównie na bazię ilości użytkowników tzw, Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Systemy obejmują szeregi sięgające od  od 4 do 50 osób. Elementami, które wchodzą w skład układu STABI-KOM są sprężarka tłoczna i silnik krokowy – jest to produkt nowej generacji opatentowany przez STABI-KOM. System posiada fabrycznie zainstalowane orurowanie do pompy mamutowej. Dużym plusem tego typu rozwiązania jest brak pomp zatapialnych, które są elementami awaryjnymi oraz obecność dwóch dyfuzorów talerzowych. System STABI-KOM charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania ścieków i dużą odpornością zbiorników na np. proces korozji lub działanie sił gruntowych. Nowością, a zarazem ogromnym walorem tego rozwiązanie jest to, że praktycznie nie mamy tutaj do czynienia z procesami gnicia, a co za tym idzie, brak powstania nieprzyjemnych zapachów. Brak procesów gnilnych niesie za sobą kolejne pozytywne aspekty, a mianowicie, rzadszy wywóz osadów, w klasycznych typach oczyszczalni istnieje konieczność ich wywozu, co 6 do 12 miesięcy, w tym przypadku jest to o wiele dłuższy czas, dzięki temu zmniejszają się również koszty eksploatacji. Urządzenia wykorzystywane w  STABI-KOM cechuje wysoka energooszczędność.

Cały proces oczyszczania ścieków zachodzi w trzech etapach opisanych pokrótce poniżej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków STABI-KOM występuje w dwóch technologiach. Pierwszą z nich jest technologia SSB, drugą natomiast SBR+. W obu przypadkach procesy zachodzące w układzie, w odpowiedniej kolejności i polegają na tlenowym oczyszczaniu wraz z zintegrowaną stabilizacją osadów. Każdy z procesów zachodzi w innym czasie, lecz w tym samym miejscu, mamy tutaj do czynienia z przerywaną pracą układu. System jest dzielony na minimum dwie komory. W pierwszej komorze dochodzi do aeracji, jej zadaniem jest również oczyszczanie zgrubne. W drugiej komorze ścieki są natleniane seryjnie, regularnie w odpowiednich odstępach czasu oraz oczyszczane wtórnie.

 1. Etap napowietrzania, oczyszczanie ścieków:

W pierwszej kolejności ścieki dopływają do komory oczyszczania biologicznego. Zawarte w osadzie czynnym mikroorganizmy przekształcają związki organiczne zaczynając fazę denitryfikacji.

 1. Etap sedymentacji, oczyszczanie wtórne

W kolejnej komorze ścieki są również oczyszczane biologicznie. Jednocześnie w wyniku sterowania cyklicznego przejmuje ona również rolę oczyszczania wtórnego. Osad czynny opada na dno komory osadowej, a woda czysta gromadzi się u góry.

 1. Etap odprowadzania, odpompowania

Oczyszczone ścieki sklarowane nad osadem są tłoczone do odpływu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków firmy STABI-KOM spełnia kryteria stawiane przez przepisy zarówno niemieckie, polskie jak i te obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Przydomowe Oczyszczalnie  ścieków spełniają wymogi bieżącej normy PN-EN:12566-3, co sprawia, że jest dozwolony zrzut oczyszczonych ścieków do stawów, rzek, jezior lub wód powierzchniowych.

Świetna skuteczność usuwania zanieczyszczeń: CSB:95%, BSB5: 99%, SS: 96%, NH4-N: 98% Ncałk. Norg.:77%

Każdy rodzaj przydomowych oczyszczalni ścieków firmy STABI-KOM jest wyposażony w aparaturę do sterowania urządzeniem. Sterownik wyposażony w ekran cyfrowo – graficzny pokazuje błędy oraz rejestruje czas pracy. Za pomocą sterownika można również dokonywać manualnych zmian ustawień, np. czas napowietrzania, czy nawet sterować dodatkową pompą do tłoczenia oczyszczonych ścieków w wyżej położone miejsca.

Do każdej przydomowej oczyszczalni ścieków STABI-KOM oferujemy instalacje dodatkowych pomp, w zależności od wariantu.  Stosowanie zewnętrznej przepompowni ścieków nie jest wymagane przy zintegrowanej przepompowni, co oznacza połączenie dwóch urządzeń w jedno i zdecydowanie zmniejszy teren pod zabudowę i wydatki związane z budową np. (usytuowanie przepompowni, wylewanie płyty, podłączenie instalacji elektrycznych, orurowanie).

Urządzenie jest zaprojektowane nie tylko po to żeby oczyszczać ścieki, ale i również żeby powstające osady nie wymagały dalszej obróbki.  Typowy osad ściekowy to w 95% woda. Substancje stałe i rozpuszczone fermentują i generują przykre zapachy. Dzięki powietrzu i tlenu, które w nim się znajduje, przebieg fermentacji zostaje zatrzymany, powstają naturalne mikroorganizmy przekształcające zanieczyszczania i nie są wytwarzane żadne nieprzyjemne zapachy. Po zastosowaniu zbiorników właściwych rozmiarów i jednoczesnej stabilizacji tlenowej osadu ściekowego oczyszczalnia AQUATO® STABI-KOM umożliwia uzyskanie ustabilizowanego osadu, którego nie trzeba usuwać. Jest to znacząca redukcja kosztów w perspektywie długoterminowej.

Podsumowując powyższe opisy, poniżej zostały przedstawiony główne zalety, którymi charakteryzują się przydomowe oczyszczalnie ścieków SBR AQUATO® STABI-KOM:

 • Bardzo łatwy montaż oraz możliwość przystosowania do istniejącej instalacji
 • Prosta i tania konserwacja
 • Wysoka efektywność energetyczna
 • Brak nieprzyjemnych zapachów
 • Brak procesu gnicia
 • Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
 • Brak części elektrycznych zanurzonych w wodzie
 • Bezawaryjność dzięki innowacyjnej technologii
 • Wytrzymałość urządzenia dzięki certyfikowanej technologii
 • Brak konieczności kosztownego i częstego usuwania osadów
 • Wyraźnie niższe koszty użytkowania, niż w przypadku klasycznych układów.
 • Zbiornik wykonany z żelbetu – nie zachodzą procesy korozji

""