"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Pakiety Drenażowe Gama Plastic

Produkt

Pakiet drenażowy PD-220

Producent

Gama Plastik

Wymiary

– długość: 1500 mm
– szerokość: 500 mm
– wysokość: 320 mm

Gwarancja

10 lat

Kolor

żółty

cena: 189 zł brutto

Pakiet drenażowy PD-220

W pakietach tworzy się złoże biologiczne które skutecznie doczyszcza przepływające ścieki. Pakiet posiada mocną oraz zwartą konstrukcje, co powoduję, że jest odporny na panujący nacisk. Pakiety cechują się dużą pojemnością magazynowania oraz skutecznością oczyszczania.

 

Konstrukcje służące do rozsądzania ścieków.

Systemem stosowanym w przydomowych oczyszczalniach biologicznych jest system rozsączania. Jest to proces, który nie wymaga wykorzystywania podciśnienia, w sposób grawitacyjny poprzez specjalne pakiety, tunele lub studnie chłonne oczyszczone ścieki transportowane są bezpośrednio do gleby bądź w niektórych przypadkach wód powierzchniowych.

Technologia ta jest również często stosowana do wód deszczowych, które gromadzą się na terenach nieprzepuszczalnych i stamtąd kierowane są do systemów rozsączających.

Technologia ta wykorzystuje żwir, dzięki któremu powierzchnia kontaktu ścieków/wody deszczowej z elementem filtrującym jest o wiele większa. W porównaniu z wersją klasyczną, ta konstrukcja daje sposobność retencji dużej ilości cieczy.

Ważną rolę w oczyszczaniu ścieków mają mikroorganizmy, w przedstawionym powyżej systemie moduły ułatwiają dostęp do tlenu, dzięki czemu proces przebiega sprawniej. Nawet zjawisko spiętrzenia wody nie stanowi problemu dla tej konstrukcji, ponieważ ścieki są doprowadzane równomiernie do układu. W porównaniu z wersją podstawową, bez systemu rozsączania, wykorzystującej jedynie złoże ze żwiru lub kamieni, powierzchnia wymagana do przeprowadzenia procesów jest mniejsza 5 krotnie – dzięki specyfikacji.

Elementem usprawniającym całą instalację jest geowłóknina, nakładana przed zasypaniem ziemią. Biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące systemy rozsączania są uniwersalne, i mogą być stosowane w wielu przypadkach, dzieje się tak między innymi dzięki dużej rozpiętości uziarnienia materiału filtracyjnego, wynoszącego od 8 do 16mm.

""