"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Szamba Plastikowe

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników

Szamba Plastikowe:

Szamba plastikowe, które są dość popularne w naszym kraju, mają mniejsze nakłady inwestycyjne, ale roczny koszt wywozu ścieków to nie lada wydatek. Decyzja o przyjęciu rozwiązania w postaci oczyszczalni drenażowej musi zostać oparta o bilans finansowy. Dzięki oszczędności na usuwaniu osadów z szamba, nieco droższa oczyszczalnia okaże się tańsza już po kilku latach.
Przed zakupem należy prawidłowo dobrać pojemność szamba plastikowego. Bardzo ważnym elementem jest czas przetrzymania ścieków. Projekt powinien zakładać przetrzymanie min. 3 dni. Aby wyznaczyć, jaki czas przetrzymania jest potrzebny należy pomnożyć liczbę mieszkańców przez objętość wody, którą zużywa przeciętny użytkownik w ciągu doby. Dla przykładu czteroosobowa rodzina zużywająca ok. 150 l wody dziennie i o czasie przetrzymania ścieków 3 dni to: 4 x 150 x 3= 1800 l. Podczas doboru zbiornika trzeba przewidzieć pojemność zapasową, ale zbytnie przewymiarowanie zbiornika może doprowadzić do powstawania procesów gnilnych, podczas których wydzielają się nieprzyjemne zapachy. Jeśli zbiornik będzie zbyt mały, ścieki nie będą wystarczająco doczyszczone i negatywnie wpłynie to na prace drenażu.
Najważniejsza rola dla drenażowej oczyszczalni to ochrona środowiska. Prawidłowa praca oczyszczalni umożliwia usunięcie zanieczyszczeń w niemal 100% i tylko wtedy nie zakłócamy naturalnej równowagi w przyrodzie.
Szamba plastikowe zbudowane są z:
Osadnika gnilnego
Studzienki drenażowej (rozdzielczej)
Drenażu rozsączającego (rury, tunele, studnie chłonne)
Wentylacja
Zasada działania
Etap I:
W pierwszym etapie ścieki są podczyszczane. Redukuje się zawartość związków nierozpuszczalnych poprzez proces flotacji (zanieczyszczenia o małej gęstości, takie jak tłuszcz, unoszą się na ściekach i są z nich usuwane) oraz sedymentacji (zanieczyszczenia o dużej gęstości gromadzą się w dolnej części osadnika. W tej części zachodzi również proces fermentacji beztlenowej, w którym usuwane są zanieczyszczenia organiczne. Prawidłowo użytkowane oczyszczalnie drenażowe usuwają aż 65% zawiesin i 40% BZT 5 (Biologicznego zapotrzebowania na tlen).
Etap II:
Podczas drugiego etapu ścieki są doczyszczane w procesie filtracji. Na filtrze zostają rozpuszczone związki organiczne, które mogą się jeszcze znajdować w ściekach. W tym miejscu następuje biochemiczne usuwanie zanieczyszczeń w procesach tlenowych. Najważniejsze są tutaj mikroorganizmy, które pożywiają się substancjami w ściekach i usuwają je. To właśnie dlatego minimalny czas przetrzymania ścieków wynosi 3 dni ? aby bakterie miały wystarczająco czasu na zaabsorbowanie zanieczyszczeń. Jest to główny powód, dla którego oczyszczalnie drenażowe muszą być prawidłowo zaprojektowane.

""