"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Biologiczne Oczyszczalnie Kingspan BioFicient 4 RLM

Produkt

– Zbiornik BioPura 4
– Norma PN-EN 12566-3
– sprężarka oraz sterowanie napowietrzające
– Teleskop na właz z regulacją 50-80 cm
– Instrukcja montażu
– Ksiązkeczka eksploatacji
– Deklaracja CE

Gwarancja

20 Lat

Pojemność Zbiornika

2 000 L

Liczba Użytkowników

do 4 RLM

Materiał Zbiornika

Polietylen

Waga Zbiornika

175 kg

Głębokość Dopływu

153 – 185 cm

Zastosowana Technologia

Podwójne Złoże Fluidalne

Dostawa

750 zł brutto

cena: 12390 zł brutto

Biologiczne Oczyszczalnie BioFicient do 4RLM

Biologiczne oczyszczalnie BioFicient producenta Kingspan bazują na renomowanej i sprawdzonej technologii złoża fluidalnego. W pełni biologiczne oczyszczalnie cechują się zanurzonym oraz ruchomym złożem biologicznym. Ponad to, zbiorniki posiadają aż cztery strefy, w tym dwie tlenowe. Ten system charakteryzuje się bardzo skutecznym oczyszczaniem ścieków i wymaga niewielkiej powierzchni zabudowy. Zaletą jest również nie wielki koszt eksploatacji oraz minimalny wpływ na otoczenie. Producent biologicznych oczyszczalni Kingspan-Klargester udziela aż 20 letniej gwarancji na zbiornik wykonany technologią rotomouldingu. Cechuje się on bardzo duża wytrzymałością  na nacisk i zgniatanie.

Biologiczne Oczyszczalnie BioFicient - Typoszeregi

Biologiczne oczyszczalnie Kingspan-Klargester BioFicient oferowane są w trzech typoszeregach tzn. do 4, 6 oraz 10 RLM, co umożliwia dokładny dobór typoszeregu do potrzeb klienta. Wszystkie typoszeregi systemu posiadają monolityczny, grubościenny  zbiornik wykonany techniką rotomouldingu. Instalacja BioFicient jest dziecinnie prosta i przebiega wyjątkowo szybko i nieskomplikowanie. Ponad to, typy BioFicient 4 i 6 posiadają tylko jeden właz i dlatego dobrze się wkomponowują w ogródek.

Biologiczne Oczyszczalnie BioFicient - Opis Technologiczny

Pierwsza Faza:

Wpływające do osadnika wstępnego ścieki są oddzielane od gruboziarnistych cząstek, które samoczynnie opadają na dno zbiornika. Elementy tłuszczowe zostają zatrzymane przy wsparciu bakterii denitryfikacyjnych. Następnie ścieki przepływają do pierwszej części komory tlenowej.

Druga Faza:

W pierwszej części tlenowej ścieki są poddawane procesowi napowietrzania lub denitryfikacji. W ten sposób naturalnie wytwarzany jest osad czynny. Osad czynny osadza się na zawartym w zbiorniku złożu fluidalnym  gdzie jest kumulowany i w ten sposób tworzy biomasę. Biomasa skutecznie redukuje związki organiczne i chemiczne zawarte w ściekach. Następnie, podczyszczone ścieki przepływają do drugiej części tlenowej.

Trzecia Faza:

W drugiej części tlenowej cały proces podczyszczania ścieków jest powtarzany i w efekcie ścieki są doczyszczane. Ścieki następnie wpływają do osadnika wtórnego

Czwarta Faza:

W osadniku wtórnym są zatrzymywane cząstki obumarłej biomasy. Aby wzmocnić proces oczyszczania, biomasa jest poddawana cyklicznej recyrkulacji z osadnika wtórnego do wstępnego.

Oczyszczone ścieki wypływają poprzez opatentowany króciec odpływowy dalej do odbiornika.

BioFicient i Efekt Ekologiczny

Oczyszczalnie biologiczne ścieków BioFicient pracujące w technologii złoża fluidalnego zostały poddane wymogom najnowszej Normy PN-EN: 12566-3 i zarazem potwierdzają skuteczność oczyszczania ścieków. W związku z tym, istnieje możliwość zrzutu ścieków oczyszczonych do gruntu lub do wód powierzchniowych.

Recyrkulacja Osadu Czynnego

Biologiczna oczyszczalnia BioFicient jest wyposażona w system recyrkulacji osadu co powoduje większą skuteczność  w oczyszczaniu ścieków i zarazem czynni go liderem w tym segmencie.

 Prezentaca - BioPura-page-007Prezentaca - BioPura-page-008

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BioFicient - Montaż

Oczyszczalnia biologiczna BioFicient posiada tylko jeden zbiornik monolityczny, co skutecznie ułatwia jej prawidłowy montaż. Ze względu na prostą konstrukcje, czas  prac montażowych ogranicza się do minimum. System BioFicient doskonale się sprawdza również w wypadku trudnych warunków gruntowych, jak np. wysokiego poziomu wód gruntowych.   Bardzo grube ścianki skorupy i ożebrowanie umożliwiają znaczne zagłębienie zbiornika, co umożliwia podłączenie  kolektora na poziomie -150cm terenu. Co więcej, producent udziela aż 20 letnią gwarancję na szczelność zbiornika BioFicient.

Wyposażenie BioFicient

Biologiczne oczyszczalnie ścieków BioFicient wyposażone są w standardzie w właz o klasie A15 z tworzywa, sprężarkę, jednostkę sterującą, obudowę sprężarki oraz elementy napowietrzania. Wersja standardowa- bez nadstawki, umożliwia zagłębienie przyłącza do 80 cm.

Dodatkowo możemy opcjonalnie domówić nadstawkę do zbiornika, co umożliwi nam posadowienie oczyszczalni wlotu na poziomie 150cm poniżej rzędnej terenu. To z kolei, może nam zaoszczędzić montaż przepompowni ścieków surowych, aby podnieść rzedną kolektora ściekowego wychodzącego z budynku.

Co więcej, opcjonalnie możemy również domówić szafkę sterowniczą dla jednostki sterującej i sprężarki.

Zalety biologicznych oczyszczalni BioFicient

- posiadają Norme PN-EN:12566-3 + A2:2013

- kompaktowa konstrukcja

- jedynie jeden właz

- aż II sekcje tlenowe

- Gwarancja 20 lat na zbiornik

- Możliwe przyłącze na poziomie -150cm

""