"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Biologiczne Oczyszczalnie Feliksnavis FEL 4

Produkt

Biologiczna Oczyszczalnia Feliksnavis FEL-4

Gwarancja

15 Lat na zbiornik

Liczba Użytkowników

do 4 osób

Technologia

SBR

Materiał Zbiornika

GRP

Dostawa

W cenie

Certyfikat

Aprobata EN 12566-3 oraz CE

W komplecie

Kompletny Zbiornik FEL-4
-sprężarka powietrza
-dyfuzor
-orurowanie
-pokrywa
-szybkozłącze

cena: 7890 zł brutto

Deklaracja CE   Instrukcja  

KOMPAKTOWY I PROSTY!

 

Biologiczne systemy oczyszczania ścieków Feliksnavis FEL-4 są instalowane w obszarach, w których podłączenie do centralnego systemu kanalizacyjnego jest niemożliwe. Systemy te są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domów mieszkalnych i pojedynczych mieszkań. Oczyszczone ścieki przez przydomowe biologiczne oczyszczalnie FEL-4 mogą być odprowadzane do środowiska bez szkody dla ekologii. Dlatego oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do poboczy, rowów melioracyjnych lub do wód powierzchniowych. Oczyszczone ścieki mogą również być odprowadzone do ziemi przez studzienki filtracyjne lub pola. Oczyszczone ścieki można również wykorzystać do podlewania trawników.

 

  • Oznaczenie CE zgodnie z EN 12566-3
  • 15 lat gwarancji
  • Wysoka skuteczność oczyszczania
  • Łatwy w wysyłce i instalacji
  • Minimalne koszty utrzymania
  • Oczyszczone ścieki są czyste i bezwonne

 

 

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Fel to bardzo skuteczny
system renomowanego producenta Feliksnavis. Biologiczne oczyszczalnie bazują na technologii złoża fluidalnego które cechują się ruchomym i zanurzonym złożem biologicznym. Systemy Feliksnavis posiadają aż 4 wydzielone strefy, w tym aż 2 tlenowe! Biologiczne oczyszczalnie ścieków Feliksnavis  to bardzo skuteczne zabudowy. Biologiczne oczyszczalnie Feliksnavis cechują się nie wielkim kosztem eksploatacyjnym oraz minimalnym wpływem na otoczenie. Firma Kingspan Klargester produkuję systemy Feliksnavis w technologii rotomouldingu i udziela aż 20 letniej gwarancji na zbiornik! Systemy cechują się wyjątkową wytrzymałością na zgniatanie

Opis-Feliksnavis

Feliksnavis oferuję biologiczne oczyszczalnie w trzech typoszeregach: do czterech, sześciu oraz dziesięciu użytkowników. Istnieję więc możliwość dokładnego dopasowania typoszeregów pod zapotrzebowanie użytkowników. Biologiczne oczyszczalnie ścieków Feliksnavis wykonane są z grubościennych i monolitycznych skorupach. Montaż systemów przebiega szybko i nieskomplikowanie. Co więcej, Feliksnavis 4, 6 oraz 12 RLM posiadają jedynie jeden właz co powoduję że mają minimalny wpływ na otoczenie.

Feliksnavis Technologia

Pierwszy Cykl

Podczas tego cyklu, ścieki przepływają do osadnika wstępnego gdzie są oddzielane frakcje zawiesiny, które sedymentują na dno zbiornika. Bakterie denitryfikacyjne rozkładają tłuszcze które są zatrzymywane w osadniku wstępnym. Dalej ścieki przedostają się do I komory tlenowej.

Drugi Cykl

W  I sekcji tlenowej ścieki podlegają napowietrzaniu tzn. denitryfikacji. Co powoduję wytworzenie się w sposób naturalny osadu czynnego. Osad zasiedla się na złożu fluidalnym gdzie jest nagromadzany, tworząc biomasę. Biomasa z kolei, efektywnie ogranicza zanieczyszczenia organiczne utrzymujące się w ściekach. Potem ścieki przedostają się do II sekcji tlenowej.

Trzeci Cykl

W II sekcji  tlenowej,  proces redukcji zanieczyszczeń jest ponawiany a ścieki w konsekwencji doczyszczane. Następnie ścieki przedostają się do wtórnego osadnika

Czwarty Cykl:

Elementy obumarłej biomasy zostają zatrzymane w części osadnika wtórnego. Co więcej, Biomasa zostaję wystawiana na działanie cyklicznej recyrkulacji, aby uskutecznić proces oczyszczania. Dalej ścieki przepływają przez króciec  wylotowy do odbiornika.

 

Efekt oczyszczania

Feliksnavis to biologiczne oczyszczalnie ścieków, które są oparte na łożu fluidalnym. Systemy legitymują się najnowszą normą budowlaną PN-EN: 12566-3 i mogą się szczycić doskonałym wynikiem oczyszczalnia ścieków. Biologiczne oczyszczalnie  Feliksnavis umożliwiają zrzut ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych i do gruntu.

System recyrkulacji

Biologiczne oczyszczalnie Feliksnavis zostały wyposażone w recyrkulacje osadu, co skutecznie zwiększa efekt oczyszczania ścieków

 

System Feliksnavis i prace montażowe

Biologiczne oczyszczalnie Feliksnavis są dostarczane jedynie w pojedynczym zbiorniku, co zdecydowanie ułatwia montaż. Kompaktowa konstrukcja zbiorników ogranicza czas pracy montażowej do minimum. Biologiczne oczyszczalnię doskonale sprawdzają się również w skomplikowanych warunkach gruntowych. Wyjątkowo grube ściany skorupy i zaprojektowane ożebrowanie pozwalają na głębokie posadowienie zbiornika, co pozwala na znaczne zagłębienie zbiornika. Producent Feliksnavis udostępnia biologiczne oczyszczalnie Feliksnavis z 20 letnią gwarancją!

Wyposażenie systemu

Biologiczne oczyszczalnie ścieków dostarczane są z włazami klasy A15, które zostały wykonane z tworzywa, jednostką sterującą, sprężarką tłoczną oraz elementami napowietrzania. Zbiorniki możemy w standardowej wersji zagłębić bez nadstawki nawet do 80 cm!

Do systemów możemy opcjonalnie domówić nadstawkę, co umożliwia podłączenie zbiornika do przyłącza na poziomie -150cm! Nie ma związku z tym konieczności zaprojektowania przepompowni ścieków surowych.

 

""