"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

8.000 - 12.000 Litrów