"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

2.000 - 4.000 Litrów