"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Marseplast Water 5 + Zestaw Tunelowy

Produkt

Marseplast WATER 5

Zestaw

studnia rozdzielcza x 1szt.
nadstawki do osadnika x 2 szt.
rury do ciągów 2 mb x 3 szt.
rury do wentylacji x 2 szt.
tunele drenażowe x 12 szt.
połączeniowe kolanka x 4 szt.
grzybek wentylacyjny x 2 szt.
rolka geowłókniny x 20 mb

Gwarancja

5 lat na zbiornik

Norma

PN- EN 12566-1

Pojemność

5000 L

Liczba Użytkowników

11/12 RLM

Materiał

Polietylen HDPE

cena: 5149 zł brutto

Karta Katalogowa WATER   Wymiary Zbiornika  

Oczyszczalnia Marseplast WATER 5

Chcielibyśmy przedstawić Państwu wzorową instalację oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, przeznaczoną zarówno dla użytkowników w domach jednorodzinnych, jak i dla większych zgrupowań. Jest to Marseplast WATER 5 . Metoda oczyszczania ścieków przez osadniki Marseplast umożliwia odprowadzenie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu. Przydomowa oczyszczalnia Marseplast WATER 5 posiada zbiornik jednokomorowy i jest łatwa w użytkowaniu, nie wymaga stałej kontroli, może być używany nawet z długimi przerwami w eksploatacji, np. w domkach letniskowych. Nie potrzebuje stałego dopływu cieczy oczyszczanej.

Najważniejszymi parametrami, na które należy zwrócić uwagę przed dokonaniem zakupy przydomowej oczyszczalni są: pojemość zbiornika oraz czas przetrzymania. Pierwszy czynnik jest obliczany poprzez pomnożenie Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) przez dobowe zużycie wody na jedną osobę, równą w Polsce 150 litrów oraz poprzez trzy dni, tyle wynosi czas przetrzymania, który jest drugim najważniejszym czynnikiem. Przykładowo dla sześcioosobowe rodziny wzór ten wygląda następująco: 6 x 150 x 3 = 2 700 litrów. Oczywiście zawsze należy dodatkowo doliczyć bufor, czyli dodatkową pojemność na wszelki wypadek, ale w tej sytuacji nie może być on zbyt duży, ponieważ spowodowałby przekształcenie się zbiornika w osadnik gnilny, w którym znajdowałaby się bardzo duża ilość bakterii beztlenowych. Jeśli jednak dokonamy złych obliczeń/założeń i pojemność będzie zbyt mała w stosunku do napływających ścieków, wówczas oczyszczalnia nie będzie w stanie pracować poprawnie i może dojść do nieskutecznego oczyszczania ścieków

kk dropWATER3 2,0-6,0-page-002

Elementy, z których składają się dobre drenażowe oczyszczalnie ścieków:

  • Osadnik gnilny,
  • System wentylacyjny wraz z kominem,
  • System rozsączający: rury służące do rozsączania, rury drenażowe, tunele bądź studnia chłonna,
  • Studzienka drenażowe/studzienka rozdzielcza.

Proces Oczyszczania WATER 5

Oczyszczanie ścieków, w przypadku zastosowania drenażowej oczyszczalni, można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, nazywany fazą podczyszczania ścieków, charakteryzuj się tym, że ze ścieków usunięte zostają gównie substancje nierozpuszczalne w wodzie. Wykorzystywane są tutaj procesy sedymentacji i flotacji. Dochodzi w tym miejscu również do wstępnej fermentacji beztlenowej, w której część związków organicznych zostają przekształcone na związki prostsze. Jeśli cała konstrukcja zostanie dobrze zaprojektowana, dobrana, zamontowana oraz eksportowana, wówczas ilość zawiesin w oczyszczanych ściekach zmniejsza się o około 65%, natomiast BZT5 aż o około 40 %.

Drugi etap jest fazą tlenową. W tym przypadku wstępnie oczyszczone ścieki przepuszczane są przez filtr, przepływają do odbiornika, którym może być drenaż rozsączkowy. Dochodzi w tym miejscu do usunięcia ze ścieków związków organicznych. Mikroorganizmy tlenowe pobierają ze ścieków związki organiczne i zużywają na własne procesy biochemiczne, dzięki temu ścieki zostają oczyszczone, im więcej związków organicznych, tym większa ilość bakterii, które namnażają się i dzięki temu redukują ilość związków organicznych. Aby cały proces przebiegał sprawnie, ważny jest już wcześniej wspomniany czas przetrzymania, który nie może być krótszy niż trzy doby. Dobre drenażowe oczyszczalnie ścieków, powinny spełniać ten wymóg i być zaprojektowane tak, aby ścieki mogły być w niej zatrzymane na trzy doby.

""