"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Gama Plastic 3000 L +Drenaż 60mb do 7 osób

Produkt

Gama Plastic 3000 l

Zestaw

kosz filtracyjny
studnia rozdzielcza x 1szt.
nadstawki do osadnika x 1 szt.
rury do ciągów 2 mb x 3 szt.
rury do wentylacji x 3 szt.
rura drenażowa 2 mb x 30 szt.
połączeniowe kolanka x 5 szt.
grzybek wentylacyjny x 3 szt.
rolka geowłókniny 0,5m x 60 mb

Gwarancja

10 lat

Liczba Użytkowników

do 7 RLM

Materiał Zbiornika

polietylen PEHD

cena: 2649 zł brutto

Schemat Systemu  

Gama Plastic 3000 L + Drenaż 60mb do 7 osób

Drenażowe oczyszczalnie Gama Plastic 3000 l posiadają ogromną zaletę, ponieważ są nie drogie oraz łatwe w eksploatacji, a żywotność prawidłowo dopasowanych oraz umiejętnie wykonanych systemów wynosi nawet kilkadziesiąt lat. Obowiązkiem przeciętnego użytkownika, który posiada drenażową oczyszczalnie jest jedynie wywóz osadów oraz płukanie drenażu raz na rok. Drenażowe oczyszczalnie ścieków są w większości wykonane z polietylenu, który posiada dużą twardość i odporność chemiczną. Niska waga zbiorników Gama Plastic 3000 l ułatwia ich transport i montaż. Drenażowe oczyszczalnie posadowione w gruncie nie wymagają dodatkowej izolacji cieplnej a warunki klimatyczne nie wpływają znacząco na ich sposób funkcjonowania, co powoduje że drenażowe oczyszczalnie świetnie sprawdzają się w różnych sytuacjach.

W Polsce, w wielu miejscach nadal stosuję się tradycyjne szamba, które co prawda są tańsze w budowie, lecz wymagają większych kosztów związanych z opróżnieniem szamb. Inwestycja polegająca na budowie oczyszczalni drenażowej jest ekonomicznie uzasadniona. Użytkownik nie musi zlecać częstych wywozów, jak np. w przypadku zwykłego szamba. Dlatego drenażowe oczyszczalnie Gama Plastic 3000 l są zdecydowanie ekonomiczniejsze i wiążą się z większym komfortem użytkowania. Inwestycja w osadniki staję się więc, całkowicie opłacalna.

Pojemność zbiornika drenażowej oczyszczalni jest jednym z najważniejszych czynników, które należy określić zanim przystąpimy do zakupu. Istotny parametr, jakie muszą spełnić drenażowe oczyszczalnie to czas przetrzymania ścieków – systemy powinny być tak zaprojektowane, aby czas przetrzymywania ścieków wynosił min. trzy doby. Wymaganą pojemność obliczamy w następujący sposób: Ilość użytkowników (RLM) należy pomnożyć przez średnio, dobowe zużycie wody na jedną osobę, które obowiązuje w Polsce, czyli 150 litrów. Przykład dla czteroosobowej rodziny: 4(osoby) x 150(litrów) x 3(doby) = 1800 litrów Co więcej, należy uwzględnić dodatkowy zapas pojemności (bufor), z tym że, nie na tyle duży aby spowodował przemianę zbiornika w osadnik gnilny z dużą zawartością bakterii beztlenowych. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku, gdy oczyszczalnie drenażowe posiadają zbyt dużą pojemność w stosunku do korzystających użytkowników. Odwrotnie, w przypadku, gdy osadniki posiadają zbyt małą pojemność czynną, wówczas oczyszczanie staję się nie skuteczne i nie umożliwiają prawidłowej pracy drenażowych oczyszczalni ścieków.

Najistotniejszą funkcje, jaką mają spełniać wszystkie drenażowe oczyszczalnie ścieków to przede wszystkim ochrona środowiska. Dzieję się to poprzez redukcje zanieczyszczeń zawartych w ściekach które pochodzą z budynków mieszkalnych lub gospodarstw.

  • zbiornik osadnika gnilnego
  • studzienka drenażowa/rozdzielcza
  • rury rozsączające, drenażowe, tunele lub studnie chłonne
  • wentylacja zakończona kominkiem.

Sposób Funkcjonowania oczyszczalni Gama Plastic 3000 l

Faza I:

Faza pierwsza polega na podczyszczaniu ścieków. Podczas tej fazy redukcji podlegają związki nierozpuszczalne w wodzie. Dzieję się to poprzez proces flotacji zachodzący w osadniku gnilnym, gdzie substancje lekkie są oddzielane jak np. tłuszcze i oleje. Z kolei, wszystkie elementy, które mają większą gęstość opadają na dno zbiornika, gdzie tworzą osad. Proces ten nazywamy sedymentacją. Organiczne zanieczyszczenia, które znajdują się w osadniku gnilnym podlegają wstępnej fazie fermentacji beztlenowej, która powoduję ich rozpad na związki prostsze. Właściwe wykonawstwo oraz poprawna eksploatacja powodują ze  drenażowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na redukcje do 65% zawiesin i 40% BZT5 -

Faza II:

Faza druga polega na tlenowym oczyszczaniu ścieków.  Wstępnie podczyszczone ścieki z fazy pierwszej przepływają przez filtr, a następnie przechodzą do odbiornika, np. drenażu rozsączkowego. Celem tej fazy jest, redukcja rozpuszczonych związków organicznych, które znajdują się jeszcze nadal w cieczy. Podczas tego etapu mamy do czynienia z procesem rozkładu tlenowego, czyli rozkładzie biochemicznym zanieczyszczeń. Istotne w tym procesie są wykorzystywane bakterię tlenowe, które się rozwijają i rozmnażają dzięki odżywianiu się zawartością ścieku, co korzystnie wpływa na redukcję zanieczyszczeń. Efekt oczyszczania jest uzależniony od czasu jego trwania, i powinien trwać minimum 3 doby. Dlatego drenażowe oczyszczalnie ścieków powinny być tak dobrane, aby umożliwiały przetrzymanie przepływającego ścieku przez okres wymagan

""