"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

Drenażowe Oczyszczalnie 2000L + Zestaw Tunelowy

Produkt

Osadnik Gnilny OG 2000
Norma PN-EN 12566-1

Zestaw

kosz filtracyjny x 1 szt.
studnia rozdzielcza x 1 szt.
nadstawki do osadnika x 1 szt.
rury do ciągów 2 mb x 3 szt.
rury do wentylacji x 2 szt.
tunele drenażowe x 6 szt.
połączeniowe kolanka x 4 szt.
grzybek wentylacyjny x 2 szt.
rolka geowłókniny 0,5m x 12 mb

Gwarancja

10 lat

Liczba Użytkowników

do 5 RLM

Materiał

polietylen HDPE

cena: 2549 zł brutto

Schemat systemu   Karta katalogowa  

Drenażowe Oczyszczalnie Gama Plastic

Największą zaletą prawidłowo dopasowanych oraz umiejętnie wykonanych oczyszczalni drenażowych jest to, że są one niedrogie i proste w eksploatacji, czas ich sprawności wynosi nawet kilkadziesiąt lat. Zbiornik jest łatwy w obsłudze, obowiązkiem przeciętnych użytkowników, którzy posiadają drenażowe oczyszczalnie ścieków jest jedynie wywóz osadów, z reguły około dwukrotnie w przeciągu roku oraz czyszczenie drenażu rozsączającego. Materiałem, z którego w większości wykonane są elementy oczyszczalni, w tym między innym zbiornik jest polietylen, który charakteryzuje się dużą twardością i odpornością chemiczną, natomiast niską wagą osadników, dzięki czemu łatwiejszy jest ich transport oraz montaż. Oczyszczalnie drenażowe znajdują się w gruncie, dzięki czemu nie wymagają dodatkowej izolacji cieplnej. Warunki klimatyczne nie wpływają znacząco na ich funkcjonowanie, dzięki czemu drenażowe oczyszczalnie są sprawne w każdej sytuacji.

Drenażowe Oczyszczalnie jako Inwestycja

Budowa drenażowej oczyszczalni jest inwestycją trwałą, której głównym celem jest przyniesienie zysku zarówno ekologicznego jak i ekonomicznego w dłuższym okresie czasu.  W wielu miejscach w Polsce, nadal przeważają tradycyjne szamba, prawdą jest to, że są one tańsze w budowie od montażu oczyszczalni, jednak porównując koszty eksploatacji są one znacznie wyższe. W konsekwencji po pewnym okresie czasu drenażowe oczyszczalnie są zdecydowanie tańsze od tradycyjnych szamb. Własna oczyszczalnia ma wiele zalet, które sprawiają, że inwestycja ta jest w całkowicie opłacalna.

Właściwy Dobór Drenażowych Oczyszczalni

Pojemność oczyszczalni jest jednym z najważniejszych parametrów, należy ją określić zanim zdecydujemy się na zakup oraz montaż. Warunkiem, jakie muszą spełnić drenażowe oczyszczalnie, jest czas przetrzymania ścieków – wynosi on minimum trzy doby i na taką ilość powinno zaprojektować się ich pojemność. Wzór, dzięki któremu możliwe jest obliczenie pojemności oczyszczalni wygląda następująco: liczbę użytkowników należy pomnożyć przez średnie, dobowe zużycie wody na jedną osobę, które przyjmujemy w Polsce na 150 litrów. Przykładowo przy czteroosobowej rodzinie pojemność osadnika obliczamy w następujący sposób: 4 (członków rodziny) x 150 (litrów) x 3 (doby) = 1800 litrów, należy uwzględnić również mały zapas pojemności, lecz nie na tyle duży, aby spowodował przekształcenia się osadnika w osadnik gnilny z bakteriami beztlenowymi, które spowalniają procesy, dzieje się tak często w przypadku, gdy ma on za dużą pojemność w stosunku do liczby użytkowników. W odwrotnej sytuacji, gdy osadnik jest zbyt mały, wówczas niemożliwym jest prawidłowe podczyszczanie ścieków.

Celem urządzenia nazywanego małą oczyszczalnią ścieków jest przede wszystkim ochrona Środowiska poprzez, oczyszczenie ścieków, które pochodzą z budynków mieszkalnych z jednego bądź kilku gospodarstw, a następnie doprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu.

Oczyszczalnia Drenażowa - Skład

Drenażowe Oczyszczalnie Ścieków Gama OG składają się z następujących elementów:

  • osadnik gnilny,
  • studzienka rozdzielcza – jej zadaniem jest regulacja dopływu nieczystości do drenażu,
  • rury rozsączające,
  • przewody wentylacyjne zakończone napowietrzaniem.

Oczyszczalnia Drenażowa - Sposób Działania

Sposób działania drenażowych Oczyszczalni Ścieków przebiega w dwóch etapach:

Etap I:

Nazywany jest etapem podczyszczania ścieków. Polega on na usunięciu substancji nierozpuszczalnych w wodzie. W osadniku gnilnym zachodzi proces flotacji, czyli oddzielanie substancji lekkich (np. oleje, tłuszcze), które tworzą kożuch, natomiast substancje, które maja większą gęstość opadają i dochodzi do procesu sedymentacji, powstaje osad na dnie zbiornika. Zanieczyszczenia organiczne znajdujące się w osadniku gnilnym poddane zostają wstępnemu procesowi fermentacji beztlenowej, gdzie dochodzi do ich rozkładu na związki prostsze. Drenażowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na usunięcie do 65% zawiesin i 40% BZT5 – pod warunkiem, że są one właściwie wykonane oraz eksploatowane.

Etap II:

Nazywany jest etapem tlenowego oczyszczania ścieków. Ścieki z etapu I, które są już wstępnie podczyszczone przechodzą przez filtr, a następnie przepływają do drenażu rozsączającego. Celem tego etapu jest wyeliminowanie ze ścieków rozpuszczonych substancji organicznych, które pozostały jeszcze w ściekach. W tej fazie zachodzi naturalny proces rozkładu tlenowego, który polega na biochemicznym rozkładzie zanieczyszczeń. Aby proces mógł zajść wykorzystywane są głównie bakterie beztlenowe, które odżywiają się zawartością ścieków, dzięki czemu mogą się one rozwijać, rozmnażać i zwiększać przyrost korzystnych z punktu widzenia klienta bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie ścieków. Skuteczność procesu jest uzależniona od czasu jego trwania, musi wynosić minimum trzy doby, dlatego dla właściwego działania Małej Oczyszczalni Ścieków tak ważnym parametrem jest objętość właściwa zbiornika gnilnego. Jak już wcześniej wspomniano, aby dokonać obliczeń należy wziąć pod uwagę: liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, okres przetrzymania równy trzem dobom, ścieki przepływające przez osadnik, jak i również objętość osadu, który gromadzi się na dnie oraz objętość kożucha, który powstaje na powierzchni.

Drenażowe Oczyszczalnie Gama Plastik

""