"Ładowanie przydomowych oczyszczalni ścieków..."

BIOROCK Oczyszczalnia Bezprądowa 5 RLM

Produkt

Oczyszczalnia Bezprądowa Biorock 4 RLM
System dwuzbiornikowy z orginalnym osadnikiem prod. Biorock

Certyfikat

PIA GmbH Achen oraz Certipro Belgia
zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10

Gwarancja

10 lat na osadnik
10 lat na reaktor

Efekt Ekologiczny

98,7% (BZT5)

Technologia

– trzy etapowe oczyszczanie ścieków
– proces oczyszczania ścieków jest pozbawiony poboru energii
– system jest bezobsługowy

Materiał

PEHD – Polietylen o dużej gęstości

Warunki Gruntowe

System bardzo sprawdza się nawet w trudnych warunkach np.
– wysokie wody gruntowe
– gliniaste podłoże
– głębokie uposadowienie poniżej terenu

cena: brutto

Biorock Oczyszczalnie Bezprądowe